OK

Izobrazba je skupna odgovornost. Le tako bomo konkurenčni.

Če je človek poklican za pometača ulic, naj pometa ulice tako kot bi risal Michelangelo, ali kot bi Beethoven skladal glasbo, ali kot bi Shakespeare pisal poezijo. Pometa naj ulice tako dobro, da bo vsako bitje, v nebesih ali na zemlji, za hip postalo in reklo, tu je živel velik pometač ulic, ki je dobro opravil svoje delo. [Martin Luther King, Jr. ]


Usposabljanja

Izvajamo usposabljanja s področja informatike, pridobivanja sredstev, jezikovne tečaje

Storitve

Smo ponudnik celovite podpore pri pridobivanju evropskih sredstev in vodenju sofinanciranih projektov

Kakovost

Zavezani smo kakovosti. Razvit imamo lasten model kakovosti, ki temelji na principu stalnih izboljšav.

Predanost

Smo neprofitni in delamo s srcem.
ZATE, ZANJE, ZA VAS.